Obliczenia wytrzymałościowe CAE


Jedną z głównych gałęzi rozwoju naszej firmy są analizy wytrzymałościowe maszyn wirnikowych jak również analizy statyczne i dynamiczne szeroko rozumianych konstrukcji mechanicznych (konstrukcje wentylatorów, pomp, zbiorników, dźwigów oraz urządzeń codziennego użytku).

Zespół naszych inżynierów posiadający doświadczenie w przemyśle energetycznym, samochodowym, oraz inżynierii materiałowej jest w stanie zaoferować naszym Klientom kompleksową ofertę w zakresie obliczeń numerycznych CAE.

W zakres naszych prac wchodzą:

 • analiza statyczna i dynamiczna,
 • analiza zmęczeniowa i optymalizacja,
 • analizy termiczne maszyn w stanie ustalonym i nieustalonym,
 • wpływ naprężeń termicznych na konstrukcję,
 • zaawansowane zagadnienia nieliniowe, takie jak: pełzanie, plastyczność czy kontakt,
 • analiza harmonic response,
 • analiza modalna.

Branże, w których specjalizujemy się:

 • Turbiny gazowe energetyczne, transmisyjne i lotnicze:
  • analizy wytrzymałościowe części turbin gazowych dla stanów ustalonych (steady-state) oraz dla ich pełnego cyklu pracy (transient analysis)
  • analizy termiczne w stanach ustalonych i nieustalonych,
  • wpływ naprężeń termicznych na konstrukcję,
  • analiza odkształceń termicznych i mechanicznych ("clearance analysis"),
  • optymalizacja konstrukcji pod względem redukcji naprężeń,
  • optymalizacja materiałów użytych do konstrukcji,
  • analiza połączeń śrubowych w celu zapewnienia prawidłowego połączenia (eliminacja nieszczelności)
  • analiza modalna - wyznaczanie typowych form odkształceń - oraz określenie krytycznych punktów (Campbell diagram).
 • Analizy komory spalania:
  • analizy wytrzymałościowe dla stanów ustalonych i nieustalonych,
  • optymalizacja konstrukcji,
  • dobór materiałów
  • sprawdzenie poprawności połączeń śrubowych.
 • Wentylacja:
  • analizy wytrzymałościowe wentylatorów osiowych i odśrodkowych,
  • optymalizacja kształtu i użytych materiałów,
  • analiza połączeń śrubowych,
  • analiza drgań.
 • Przemysł konsumpcyjny - szeroko rozumiane urządzenia użytku codziennego.
 • Przemysł maszynowy i samochodowy.