Otwarcie oczyszczlani w Stajkowie


W dniu 19 października 2018 roku, w Stajkowie, gmina Lubasz, miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Do budowy obiektu poprawiającego jakość życia lokalnej społeczności przyczyniła się nasza firma, pomagając w opracowaniu konstrukcji zbiorników.

Po uroczystości miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony nowościom i aktualnym trendom, dodatkowo uświetniony uroczystą kolacją z udziałem czołowych przedstawicieli środowiska branżowego oraz władz gminy.

Dla firmy General Engineering Solutions stanowiło to kolejną okazję do zaprezentowania swoich autorskich rozwiązań szerokiemu gronu odbiorców zewnętrznych. „Udział naszej firmy w tym wydarzeniu stanowi kolejny ważny krok w długofalowej strategii intensyfikacji nowatorskich rozwiązań, otwierając przed nami nowe perspektywy na rynku krajowym.” - mówi Paweł Kapelańczyk, założyciel oraz właściciel firmy.

Była to także doskonała okazja do prowadzenia indywidualnych rozmów, mających na celu poznanie realnych potrzeb potencjalnych Partnerów w biznesie. Swoim uczestnictwem GES potwierdza, że stale przyczynia się do umacniania swojej pozycji jako dostawcy rozwiązań w zakresie obliczeń wytrzymałościowych oraz szeroko rozumianej optymalizacji konstrukcji.
General Engineering Solutions, dla firmy Invest-Tech Sp. z o.o, przeprowadziło analizy wytrzymałościowe oraz optymalizacje konstrukcji pod względem wytrzymałościowym. Głównym kryterium była redukcja masy przekładająca się na koszt inwestycji. W tym celu zespół inżynierów GES zbudował globalny model powłokowy w środowisku Ansys Workbench. Zbiornik posiada konstrukcję powłokową wspartą na sterownikach spiętych wewnątrz metalowymi prętami. Z tego powodu ważne było zastosowanie nieliniowego modelu geometrycznego pozwalającego na prawidłowe odwzorowanie zjawisk zachodzących w konstrukcji.

Dostawcą technologii, jak i wykonawcą zbiorników/reaktorów była firma Invest-Tech Sp. z o.o. Zbiorniki wykonane zostały ze stali nierdzewnej typu duplex.

Koszt całej inwestycji wyniósł 10.750.000,00 złotych netto. Proces biologicznego oczyszczania ścieków przeprowadzany jest w dwóch Sekwencyjnych Biologicznych Reaktorach porcjowych (CF-SBR) z okresowo zmienną funkcją działania z opcją wspomagania chemicznego (tzw. oczyszczanie symultaniczne) o łącznej wydajności 800 m3/d.Firma GES pragnie podziękować Panu Marcinowi Stanikowi za okazane zaufanie oraz owocną współpracę przy tym proekologicznym projekcie, jak również pogratulować sukcesu sprawnego skonstruowania i wybudowania tak nowoczesnego obiektu. Żywimy nadzieję na utrzymanie relacji przy tworzeniu kolejnych kreatywnych oraz nowatorskich technologii.

22/10/2018